Samen sparen – en/of & en/en rekening

Hoogste spaarrente » Sparen » Gezamenlijke spaarrekening

Zo ingewikkeld lijkt het niet. Een gezamenlijke bank- of spaarrekening die op naam staat van twee of meer personen. Iedereen kan geld opnemen en bijstorten, al dan niet met toestemming van de andere rekeninghouder(s).

Toch kan samen sparen of betalen minder eenvoudig zijn dan het lijkt. Daarom leggen we in dit artikel uit:

en beantwoorden we daarnaast de volgende vier vragen die je kunt hebben bij een gezamenlijke rekening:

Wat is een gezamenlijke spaarrekening?

Een gezamenlijke bank- of spaarrekening of depositorekening is een rekening die op naam staat van twee of meer rekeninghouders. Beide rekeninghouders zijn eigenaar van de spaarrekening, maar niet noodzakelijkerwijs van al het geld dat op de rekening staat.

Bij een gezamenlijke spaarrekening zonder extra overeenkomst tussen de rekeninghouders – denk aan een geregistreerd partnerschap of huwelijksovereenkomst – blijft het geld eigendom van de persoon die het geld bijgeschreven heeft.

De betaal- of spaarrekening is dus een instrument dat alle rekeninghouders kunnen gebruiken. Denk aan een koppel of huisgenoten. Dit is vooral praktisch als gemeenschappelijke uitgaven vanaf één rekening gedaan moeten worden (gezamenlijke betaalrekening). Of als je samen spaart voor een bepaald doel (gezamenlijke spaarrekening).

Wat voor soorten gezamenlijke rekeningen zijn er?

Er zijn twee soorten gezamenlijke spaarrekeningen. Je kunt een en/of rekening hebben of een en/en rekening. Een en/of rekening is gebruikelijker. Het verschil tussen de twee rekeningen is heel eenvoudig.
Bij een en/of rekening is slechts de toestemming van één rekeninghouder nodig voor een transactie. Iedere rekeninghouder kan geld bijstorten of opnemen zonder dat de anderen daarbij betrokken hoeven te worden. Bij een en/en rekening is de toestemming van alle rekeninghouders vereist voor alle transacties – zowel bijstorten als opnemen.

Hoe open ik een gezamenlijke spaarrekening?

Ook bij het openen van een gezamenlijke rekening heb je twee opties. Je kunt een bestaande rekening omzetten naar een gezamenlijke rekening, of je opent direct een nieuwe rekening om samen te sparen of te betalen.
Wil je jullie en/of rekening opzeggen? Ook dan heb je doorgaans twee mogelijkheden. Je kunt de rekening eerst leegmaken en dan volledig opheffen, of je kunt meestal ook een of meerdere rekeninghouders van de rekening verwijderen. De rekening loopt dan door op naam van één rekeninghouder en wordt een normale betaalrekening of spaarrekening.

En/of rekening – hoe zit het met de belastingen

Hierboven hebben we al aangekaart dat het geld op een gezamenlijke spaarrekening niet opeens het eigendom wordt van alle rekeninghouders – ook al kunnen alle rekeninghouders wel over het geld beschikken. Dit is voor de belastingaangifte belangrijk.
Als je de rekening niet samen met een fiscale partner beheert, moet je bij de belastingaangifte in Box 3 (‘spaartaks’) het bedrag opdelen. Jij geeft op jouw belastingaangifte het deel aan dat je er zelf op gestort hebt, of voor jou op de rekening werd gestort (denk aan salaris).
Als er veelvuldig geld opgenomen wordt van de rekening, kan deze verdeling ingewikkeld worden. In dit geval bespreek je de situatie het beste met je belastingadviseur.

En/of rekening – depositogarantiestelsel

Gaat de bank van jouw en/of rekening failliet? Dan dekt het depositogarantiestelsel een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder. Als de en/of rekening op naam van twee rekeninghouders staat, maken allebei de rekeninghouders aanspraak op € 100.000. In dit geval dus voor een totaalbedrag van € 200.000.
Heb je nog een andere rekening bij de bank, bijvoorbeeld op eigen naam of als één van meerdere rekeninghouders? Dan worden jouw overige tegoeden of deeltegoeden bij deze bank samengerekend. Je kunt het geld op de en/of rekening niet zo verdelen om de dekking te maximaliseren.
Stel dat je een en/of rekening hebt met een saldo van € 150.000. En zelf nog een spaarrekening met een saldo van € 50.000 aanhoudt bij dezelfde bank. Dan krijg jij nog steeds maximaal € 100.000 vergoed. De andere rekeninghouders geniet bescherming over de helft van € 150.000, dus € 75.000. In dit geval is een deel van € 25.000 niet gegarandeerd.

En/of rekening – speciale situaties

Misschien vraag je je af wat er met je en/of rekening gebeurt in geval van overlijden of een scheiding. Hieronder lichten we deze twee situaties kort toe.
In het geval dat een van de rekeninghouders overlijdt, is het raadzaam om contact op te nemen met de bank. De rekening kan doorgaans verder gebruikt worden door de oorspronkelijke rekeninghouder(s), gesloten worden of ook als gebruikelijke betaalrekening of spaarrekening voortgezet worden.
In sommige gevallen kunnen de erfgenamen bezwaar aantekenen tegen het voortzetten van de gezamenlijke rekening. Bijvoorbeeld omdat de rekening gebruikt zou kunnen worden om oneigenlijk aanspraak te maken op een deel van de erfenis. Dit wordt dan verder via de notaris afgewikkeld.
Als je een geregistreerd partnerschap opheft of besluit om te gaan scheiden, zul je waarschijnlijk ook de rekening op willen heffen. Toch is het in het geval van een betaalrekening slim dit niet meteen te doen. Waarschijnlijk lopen er dan nog incasso’s op de rekening.
In dit geval, kun je het beste de rekening door één van de twee ex-partners over laten nemen. Het bedrag waar de andere partner aanspraak op kan maken, kun je dan verrekenen.

Wat zijn voordelen van samen sparen?

Gezamenlijk sparen is gemakkelijk, overzichtelijk en vooral handig voor vaste, gedeelde lasten. Daarnaast blijf je toegang houden tot de rekening mocht er iets gebeuren met je partner. Een gezamenlijke spaarrekening is daarnaast fijn voor spaardoelen waar je samen naar toe wilt werken. In het geval van een en/of rekening, is het gemakkelijk dat de rekeninghouders geen toestemming van elkaar nodig hebben. Lees alle voordelen hier.

Wat zijn nadelen van samen sparen?

Open alleen een gezamenlijke en/of rekening als je de andere rekeninghouder(s) volledig vertrouwt. Iedereen kan namelijk te allen tijde het volledige bedrag opnemen. Ook kunnen alle rekeninghouders schulden maken met de rekening (mits dit mogelijk is bij de desbetreffende bank). Als je aangifte gaat doen over je vermogensbelasting kan samen sparen ingewikkelder zijn. Alle details vind je hier.


Samengevat – samen sparen

Een gezamenlijke betaalrekening of spaarrekening staat op naam van meerdere rekeninghouders. Je kunt een en/of of en/en rekening hebben; bij de eerste rekeningsoort is de toestemming van de andere rekeninghouders niet nodig bij overschrijvingen en stortingen. Gezamenlijke spaarrekeningen zijn handig, maar kunnen ingewikkeld zijn bij bijvoorbeeld de belastingaangifte of een scheiding.

Zo ingewikkeld lijkt het niet. Een gezamenlijke bank- of spaarrekening die op naam staat van twee of meer personen. Iedereen kan geld opnemen en bijstorten, al dan niet met toestemming van de andere rekeninghouder(s).

Toch kan samen sparen of betalen minder eenvoudig zijn dan het lijkt. Daarom leggen we in dit artikel uit:

en beantwoorden we daarnaast de volgende vier vragen die je kunt hebben bij een gezamenlijke rekening:

Wat is een gezamenlijke spaarrekening?

Een gezamenlijke bank- of spaarrekening of depositorekening is een rekening die op naam staat van twee of meer rekeninghouders. Beide rekeninghouders zijn eigenaar van de spaarrekening, maar niet noodzakelijkerwijs van al het geld dat op de rekening staat.

Bij een gezamenlijke spaarrekening zonder extra overeenkomst tussen de rekeninghouders – denk aan een geregistreerd partnerschap of huwelijksovereenkomst – blijft het geld eigendom van de persoon die het geld bijgeschreven heeft.

De betaal- of spaarrekening is dus een instrument dat alle rekeninghouders kunnen gebruiken. Denk aan een koppel of huisgenoten. Dit is vooral praktisch als gemeenschappelijke uitgaven vanaf één rekening gedaan moeten worden (gezamenlijke betaalrekening). Of als je samen spaart voor een bepaald doel (gezamenlijke spaarrekening).

Wat voor soorten gezamenlijke rekeningen zijn er?

Er zijn twee soorten gezamenlijke spaarrekeningen. Je kunt een en/of rekening hebben of een en/en rekening. Een en/of rekening is gebruikelijker. Het verschil tussen de twee rekeningen is heel eenvoudig.
Bij een en/of rekening is slechts de toestemming van één rekeninghouder nodig voor een transactie. Iedere rekeninghouder kan geld bijstorten of opnemen zonder dat de anderen daarbij betrokken hoeven te worden. Bij een en/en rekening is de toestemming van alle rekeninghouders vereist voor alle transacties – zowel bijstorten als opnemen.

Hoe open ik een gezamenlijke spaarrekening?

Ook bij het openen van een gezamenlijke rekening heb je twee opties. Je kunt een bestaande rekening omzetten naar een gezamenlijke rekening, of je opent direct een nieuwe rekening om samen te sparen of te betalen.
Wil je jullie en/of rekening opzeggen? Ook dan heb je doorgaans twee mogelijkheden. Je kunt de rekening eerst leegmaken en dan volledig opheffen, of je kunt meestal ook een of meerdere rekeninghouders van de rekening verwijderen. De rekening loopt dan door op naam van één rekeninghouder en wordt een normale betaalrekening of spaarrekening.

En/of rekening – hoe zit het met de belastingen

Hierboven hebben we al aangekaart dat het geld op een gezamenlijke spaarrekening niet opeens het eigendom wordt van alle rekeninghouders – ook al kunnen alle rekeninghouders wel over het geld beschikken. Dit is voor de belastingaangifte belangrijk.
Als je de rekening niet samen met een fiscale partner beheert, moet je bij de belastingaangifte in Box 3 (‘spaartaks’) het bedrag opdelen. Jij geeft op jouw belastingaangifte het deel aan dat je er zelf op gestort hebt, of voor jou op de rekening werd gestort (denk aan salaris).
Als er veelvuldig geld opgenomen wordt van de rekening, kan deze verdeling ingewikkeld worden. In dit geval bespreek je de situatie het beste met je belastingadviseur.

En/of rekening – depositogarantiestelsel

Gaat de bank van jouw en/of rekening failliet? Dan dekt het depositogarantiestelsel een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder. Als de en/of rekening op naam van twee rekeninghouders staat, maken allebei de rekeninghouders aanspraak op € 100.000. In dit geval dus voor een totaalbedrag van € 200.000.
Heb je nog een andere rekening bij de bank, bijvoorbeeld op eigen naam of als één van meerdere rekeninghouders? Dan worden jouw overige tegoeden of deeltegoeden bij deze bank samengerekend. Je kunt het geld op de en/of rekening niet zo verdelen om de dekking te maximaliseren.
Stel dat je een en/of rekening hebt met een saldo van € 150.000. En zelf nog een spaarrekening met een saldo van € 50.000 aanhoudt bij dezelfde bank. Dan krijg jij nog steeds maximaal € 100.000 vergoed. De andere rekeninghouders geniet bescherming over de helft van € 150.000, dus € 75.000. In dit geval is een deel van € 25.000 niet gegarandeerd.

En/of rekening – speciale situaties

Misschien vraag je je af wat er met je en/of rekening gebeurt in geval van overlijden of een scheiding. Hieronder lichten we deze twee situaties kort toe.
In het geval dat een van de rekeninghouders overlijdt, is het raadzaam om contact op te nemen met de bank. De rekening kan doorgaans verder gebruikt worden door de oorspronkelijke rekeninghouder(s), gesloten worden of ook als gebruikelijke betaalrekening of spaarrekening voortgezet worden.
In sommige gevallen kunnen de erfgenamen bezwaar aantekenen tegen het voortzetten van de gezamenlijke rekening. Bijvoorbeeld omdat de rekening gebruikt zou kunnen worden om oneigenlijk aanspraak te maken op een deel van de erfenis. Dit wordt dan verder via de notaris afgewikkeld.
Als je een geregistreerd partnerschap opheft of besluit om te gaan scheiden, zul je waarschijnlijk ook de rekening op willen heffen. Toch is het in het geval van een betaalrekening slim dit niet meteen te doen. Waarschijnlijk lopen er dan nog incasso’s op de rekening.
In dit geval, kun je het beste de rekening door één van de twee ex-partners over laten nemen. Het bedrag waar de andere partner aanspraak op kan maken, kun je dan verrekenen.

Wat zijn voordelen van samen sparen?

Gezamenlijk sparen is gemakkelijk, overzichtelijk en vooral handig voor vaste, gedeelde lasten. Daarnaast blijf je toegang houden tot de rekening mocht er iets gebeuren met je partner. Een gezamenlijke spaarrekening is daarnaast fijn voor spaardoelen waar je samen naar toe wilt werken. In het geval van een en/of rekening, is het gemakkelijk dat de rekeninghouders geen toestemming van elkaar nodig hebben. Lees alle voordelen hier.

Wat zijn nadelen van samen sparen?

Open alleen een gezamenlijke en/of rekening als je de andere rekeninghouder(s) volledig vertrouwt. Iedereen kan namelijk te allen tijde het volledige bedrag opnemen. Ook kunnen alle rekeninghouders schulden maken met de rekening (mits dit mogelijk is bij de desbetreffende bank). Als je aangifte gaat doen over je vermogensbelasting kan samen sparen ingewikkelder zijn. Alle details vind je hier.


Samengevat – samen sparen

Een gezamenlijke betaalrekening of spaarrekening staat op naam van meerdere rekeninghouders. Je kunt een en/of of en/en rekening hebben; bij de eerste rekeningsoort is de toestemming van de andere rekeninghouders niet nodig bij overschrijvingen en stortingen. Gezamenlijke spaarrekeningen zijn handig, maar kunnen ingewikkeld zijn bij bijvoorbeeld de belastingaangifte of een scheiding.