Spaarrekeningen Portugal

*Alle getoonde rentetarieven zijn nominaal op jaarbasis

Over Portugal

Portugal is een van de meest bezochte landen in de wereld. Dit Zuid-Europese land is sinds 1986 EU-lid, stichtend lid van de NAVO en sinds 2002 is de euro wettig betaalmiddel in Portugal. Naast het toerisme is de dienstensector de grootste bron van inkomsten. Portugal leeft voornamelijk van de handel met de EU-partners.

Is mijn spaargeld veilig in Portugal?

Als Portugese bank vallen Atlantico Europa en Banco BNI onder het depositogarantiestel van Portugal. Net zoals Nederland is Portugal onderdeel van zowel de Europese Unie als de Eurozone, en daarom moet Atlantico Europa danwel Banco BNI voldoen aan alle Europese eisen die ook gelden voor Nederlandse banken. Het garantiestelsel is gebaseerd op de Richtlijn Nr. 94/19 EC van de EU, de herzieningen daarvan Richtlijn 2009/14/EG en op de wet van het garantiefonds.

Uw deposito contract is voor 100% gegarandeerd tot een inleg van 100.000 euro per klant.