Spaarrekeningen Nederland

*Alle getoonde rentetarieven zijn nominaal op jaarbasis

Over Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het land ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. In het zuiden wordt het begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag. Nederland kent ongeveer 17 miljoen mensen. Nederland wordt door ratingbureau’s beoordeeld met de hoogste rating van de EU.

Is mijn spaargeld veilig in Nederland

Nederland is onderdeel van zowel de Europese Unie als de Eurozone, en moet voldoen aan alle Europese eisen die ook gelden voor Nederlandse banken. Het garantiestelsel is gebaseerd op de Richtlijn Nr. 94/19 EC van de EU, de herzieningen daarvan Richtlijn 2009/14/EG en op de wet van het garantiefonds.

Uw spaargeld is voor 100% gegarandeerd tot een inleg van 100.000 euro per klant.