Spaarrekening openen Kroatië

*Alle getoonde rentetarieven zijn nominaal op jaarbasis

Over Kroatië

Kroatië een land in Centraal-Europa en grenst in het noorden aan Slovenië en Hongarije, Servië naar het oosten, naar het zuiden met Bosnië en Herzegovina en Montenegro, en in het westen door de Adriatische Zee. Er wonen Ongeveer 4,3 miljoen mensen in Kroatië. In 2014 bedroeg het BBP van Kroatië circa 43,1 miljard euro. Ongeveer 20 procent van het BBP wordt gegenereerd via toerisme. Andere belangrijke economische sectoren zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemische en de metaalverwerkende industrie, alsmede land- en bosbouw, die ongeveer 5 procent van het bbp betreft.

Is mijn geld in Kroatië veilig?

Als Kroatische bank valt KentBank onder het depositogarantiestel van Kroatië. Net zoals als Nederland is Kroatië onderdeel van zowel de Europese Unie als de Eurozone, en daarom moet KentBank voldoen aan alle Europese eisen die ook gelden voor Nederlandse banken. Het garantiestelsel is gebaseerd op de Richtlijn Nr. 94/19 EC van de EU, de herzieningen daarvan Richtlijn 2009/14/EG en op de wet van het garantiefonds.

Uw deposito contract is voor 100% gegarandeerd tot een inleg van 100.000 euro per klant.