banksparen

Banksparen

Bij banksparen – ook wel een bancaire lijfrente genoemd – spaar je op een speciale rekening met belastingvoordelen. Je kunt het geld niet tussentijds opnemen. Het spaartegoed wordt na je pensionering maandelijks aan je uitgekeerd. 

In dit artikel gaan we dieper in op banksparen en beantwoorden we de volgende vragen:

Hoe werkt banksparen?

Op een bankspaarrekening spaar je met belastingvoordeel. In tegenstelling tot ‘gewone’ spaarrekeningen, zijn er bij banksparen voorwaarden voor het gebruik van je spaartegoed; het geld mag alleen voor het vooraf overeengekomen doel uitgekeerd of ingezet worden. Dit kan het aflossen van een hypotheek zijn, een gouden handdruk of pensioenuitkeringen.

De Nederlandse overheid wil het sparen voor (aanvullend) pensioen stimuleren en biedt daarom belastingvoordelen bij banksparen. In zowel Box 1 als Box 3 van je belastingaangifte kun je met banksparen belastingvoordelen krijgen.

Je kunt per jaar niet meer belastingvrij sparen dan je pensioentekort. Of er in jouw geval sprake is van een pensioentekort hangt af van je jaarruimte (het gebrek aan pensioenopbouw in een bepaald jaar). Als je je jaarruimte uit vorige jaren niet hebt gebruikt, heb je misschien ook nog reserveringsruimte. Op deze website van de Belastingdienst vind je hier meer informatie over. 

Banksparen bestaat uit twee fases. Een opbouwfase en een uitkeerfase. In de opbouwfase kun je periodiek geld storten of eenmalig een bedrag inleggen. Over het geld ontvang je ieder jaar rente.

In de tweede fase wordt het gespaarde bedrag uitgekeerd. Het geld mag niet zonder meer in één keer uitgekeerd worden zodra je met pensioen gaat. Als je ieder jaar meer dan € 22.443 uit laat keren, moet de uitkeringsperiode minimaal 20 jaar vanaf je AOW-leeftijd zijn.

Wat zijn de voordelen van banksparen?

  • Belastingvoordelen

Spaarders genieten voordelen in zowel Box 1 als Box 3 van hun belastingopgave. Met een bankspaarrekening stel je de betaling van belasting in Box 1 uit tot na de AOW-leeftijd. Je kunt het inlegbedrag dat binnen de jaarruimte/reserveringsruimte valt namelijk aftrekken in Box 1 in het jaar dat je het bedrag stort.

Je hoeft bovendien geen vermogensbelasting (Box 3) over het bedrag op de bankspaarrekening te betalen.

  • Veilig (en vast) rendement

Bij banksparen behaal je altijd een positief rendement. Vaak is de rente vast en vooraf bekend. Dit is bij een lijfrenteverzekering niet gegarandeerd.

  • Depositogarantie

Omdat je geld op een bankrekening staat, zijn tegoeden tot € 100.000 per klant en bank gegarandeerd. Dit is bij een verzekeraar niet het geval.

  • Nabestaanden erven je geld

Als je komt te overlijden, hebben je nabestaanden recht op het bedrag dat nog niet is uitgekeerd.

Wat zijn de nadelen van banksparen?

  • De bankspaarrekening is geblokkeerd

Je kunt het geld dat op een bankspaarrekening staat niet zomaar opnemen. Als je je bankspaarrekening toch wilt afkopen, betaal je doorgaans een hoge boete en de belastingdruk kan dan oplopen tot 69,5%.

  • Strenge voorwaarden

Het bedrag dat je belastingvrij op een bankspaarrekening kunt zetten is niet onbeperkt. Alleen premies die binnen je jaarruimte en/of reserveringsruimte vallen, kun je van de belasting aftrekken.

  • Geen levenslange uitkering

Een bankspaarrekening keert een volledig bedrag uit tot het op is. Als je hierna nog in leven bent, ben je niet meer verzekerd van een aanvullend pensioen. Bij een lijfrenteverzekering kun je er bijvoorbeeld wél voor kiezen om een levenslange uitkering te ontvangen.

  • Lager rendement

De rente op banksparen is op het moment laag. Als je nu een bankspaarrekening met een vaste rente voor een lange looptijd afsluit, is de rente zelfs lager dan de verwachte inflatie. Wil je nog wel een hogere rente en ook meer controle over je geld tot je pensioen? Denk dan ook eens aan sparen in het buitenland. Via Raisin krijg je een aantrekkelijke rente en valt je tegoed bovendien onder het depositogarantiestelsel van het desbetreffende land.

Banksparen – samengevat

Met een lijfrenteverzekering kun je sparen voor je (aanvullend) pensioen, met het voordeel van uitgestelde belasting. Ook betaal je niet ieder jaar vermogensbelasting over het geld. Je geld staat vast tijdens de opbouwfase en nadat je de Met een bankspaarrekening kun je voor een (aanvullend) pensioen sparen met aantrekkelijke belastingvoordelen. Er zijn wel strenge voorwaarden aan banksparen verbonden – zo kun je bijvoorbeeld niet tussentijds bij je geld en kun je niet meer belastingvrij sparen dan je pensioentekort. Als je meer controle wilt, kun je kiezen voor andere spaarvormen voor je (aanvullend) pensioen, zoals bijvoorbeeld een depositorekening.