hoeveel-pensioen-nodig

Hoeveel pensioen heb ik nodig?

Hoogste spaarrente » Pensioen » Hoeveel pensioen heb ik nodig

Misschien ben je er nog lang niet mee bezig of misschien komt het al dichterbij: je pensionering. Het is verstandig om op tijd je financiële planning op orde te hebben en te berekenen hoeveel pensioen je nodig hebt om later voldoende inkomen te hebben. 

In dit artikel gaan we dieper in op de volgende vragen:

Hoeveel geld heb je nodig als je met pensioen gaat?

Het is lastig om een eenduidig antwoord op deze vraag te geven. Wat voor de een ruim genoeg is om van rond te komen, kan voor de ander onvoldoende zijn. Wil je dezelfde levensstijl hebben na je pensioen of vind je het niet erg om met minder rond te komen? Wil je kleiner gaan wonen of het liefst in je huidige woning blijven?

Over het algemeen wordt aangenomen dat 70% van je laatstverdiende inkomen voldoende moet zijn. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat bepaalde uitgaven, zoals bijvoorbeeld vrijetijdsuitgaven, afnemen als mensen ouder worden. Daarentegen geven gepensioneerden meer uit andere zaken, zoals bijvoorbeeld niet vergoede zorgkosten. Deze kosten kunnen natuurlijk per persoon variëren.

Ook zijn er grote verschillen in de woonkosten voor ouderen. Zo hebben mensen met een huurhuis gemiddeld hogere kosten dan mensen met een koophuis. En misschien heb je als je met pensioen gaat je hypotheek al (voor een groot gedeelte) afgelost; dan zullen je woonkosten ook een stuk lager zijn dan nu het geval is.

Het geven van een exact antwoord op de vraag hoeveel geld je nodig hebt voor je pensioen is dus erg lastig. In 2018 heeft het Nibud onderzocht wat gepensioneerden beschouwen als een goed netto inkomen om comfortabel van rond te komen. Dit lag voor gepensioneerden zonder partner tussen € 1880 en € 2510, en voor gezamenlijke huishoudens tussen € 2000 en € 2630.

Daarnaast kan niemand de toekomst voorspellen. De hoogte van de belastingen en AOW zijn nog onzeker voor jouw pensioenleeftijd en je moet rekening houden met inflatie. De AOW wordt doorgaans aangepast aan de inflatie maar niet alle pensioenfondsen worden geïndexeerd. 

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl kun je inzien hoeveel pensioen je al opgebouwd hebt bij verschillende pensioenuitvoerders. Je opgebouwde AOW wordt hierin ook meegenomen. Op 1 juli 2021 is de hoogte van de AOW vastgelegd op € 1226,60 voor alleenstaanden en € 1677,10 voor fiscale partners. Deze bedragen zijn vóór een eventuele loonheffing.Met de Pensioenschijf van het Nibud kun je je inkomsten en uitgaven na je pensioen op een rij zetten. Je krijgt dan een indicatie van je netto inkomen bij pensionering. Denk je dat dit niet voldoende is? Dan kun je zorgen voor een aanvullend pensioen.

Rekenvoorbeeld

Peter is 53 en getrouwd. Hij heeft samen met zijn vrouw zijn gegevens opgevraagd op mijnpensioenoverzicht.nl. Hieruit blijkt dat hun verwachte netto inkomen na pensionering € 2650 (inclusief AOW) zal zijn. Dit vinden ze aan de lage kant. Het paar wil graag een netto pensioenbedrag van € 3000.

Als ze rekening houden met een inflatie van 2% per jaar, is het pensioengat van € 350, zodra ze 67 zijn, gegroeid tot € 462.

Ze willen graag 10 jaar het extra pensioenbedrag aan zichzelf uitkeren en zullen dus minimaal 10 jaar x 12 maanden x € 462 = € 55.440 aan spaargeld moeten hebben. Let op: ook dit bedrag wordt gedurende de 10 jaar dat ze aan zichzelf uitkeren minder waard door inflatie.

Hoeveel pensioen heeft een zzp’er nodig?

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers bouwen niet automatisch pensioen op in pijler 2 van het Nederlandse pensioenstelsel. Zolang ze hun gehele volwassen leven in Nederland woonachtig geweest zijn of gewerkt hebben, hebben ze wel recht op een volledige AOW (pijler 1). 

Omdat vaak alleen de AOW niet voldoende is om van rond te komen na pensionering, is het dus met name voor zzp’ers erg belangrijk dat ze tijdig maatregelen nemen voor hun aanvullend pensioen.

Als zzp’er zul je dus bij moeten sparen als je je AOW aan wilt vullen. Bepaal van tevoren hoe lang je een aanvullend pensioen aan je zelf uit wilt kunnen keren. Kijk ook naar de mogelijkheden om te sparen voor je pensioen met een lijfrenteverzekering en zo van mogelijke belastingvoordelen te genieten.

Rekenvoorbeeld zzp’er

Marianne is 33, alleenstaand en werkt als zelfstandig adviseur. Als ze op haar 67e met pensioen gaat, heeft ze recht op de volledige AOW van € 1226,60 per maand. Dit bedrag wil ze graag aanvullen tot een netto inkomen van € 2000 per maand.

Ze wil 20 jaar lang elke maand € 775 extra hebben. Als ze rekening houdt met een inflatie van 2% per jaar, is het pensioengat van € 775, zodra ze 67 is, gegroeid tot € 1520. Ze zal dus minimaal 20 jaar x 12 maanden x € 1520 = € 364.800 aan spaargeld moeten hebben.

Hoe zorg ik voor voldoende pensioen?

Als zzp’er maar ook wanneer je je pensioen hebt gecheckt en je verwachte inkomen na pensionering tegenvalt, kun je ervoor kiezen om voor je aanvullend pensioen te sparen met banksparen of een lijfrenteverzekering. Dit kan belastingvoordelen opleveren in Box 1. Lees lees meer over banksparen voor je pensioen of een lijfrenteverzekering afsluiten voor je pensioen.

Naast banksparen of het afsluiten van een lijfrenteverzekering, kun je ook zelf sparen of beleggen voor je pensioen zonder belastingvoordeel. Boven de vrijstelling (in 2021 vastgesteld op € 50.000 voor alleenstaanden en voor fiscale partners het dubbele) moet je in Box 3 vermogensbelasting gaan betalen.Wil je zelf sparen voor je pensioen? Dan is het slim om voor zo’n hoog mogelijke rente te kiezen zodat je de inflatie tegen kunt gaan. Raisin werkt samen met banken uit de gehele EU waar je nog wel een aantrekkelijke rente over je spaargeld krijgt. Bovendien zijn tegoeden tot € 100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd door het depositogarantiestelsel van het EU-land waarin de bank gevestigd is.

Hoeveel pensioen heb ik nodig? – samengevat

Wat voor de een voldoende is om van rond te komen, kan voor de ander veel te weinig zijn. Check tijdig op mijnpensioenoverzicht.nl of je voldoende inkomen hebt na je pensionering en bereken of en hoeveel je bij wilt sparen voor jouw pensioen. Met name voor zzp’ers die niet automatisch een werkgeverspensioen opbouwen is het van belang om voor een aanvullend pensioen te zorgen zodat ze voldoende inkomen na hun pensionering hebben.