Beleggen voor pensioen

Hoogste spaarrente » Pensioen » Beleggen voor pensioen

Beleggen levert op de lange termijn gemiddeld een hoger rendement op dan sparen. De meeste Nederlandse pensioenfondsen beleggen daarom ook een deel van het opgebouwde kapitaal voor de werkgeverspensioenen.

Je kunt zelf ook beleggen voor je pensioen. Hoe? In dit artikel geven we antwoord op de volgende vragen:

Waarom beleggen voor je pensioen?

Het antwoord op deze vraag is heel eigenlijk vrij eenvoudig: omdat beleggen op de langere termijn gemiddeld een hoger rendement oplevert dan sparen. Zeker nu de spaarrentes bij de Nederlandse grootbanken historisch laag staan.

Bij voorkeur begin je zo vroeg mogelijk met sparen en beleggen voor je aanvullend pensioen. Als je namelijk belegt voor de langere termijn, kun je je risico’s beter spreiden en schommelingen op de beurs beter opvangen. Let wel op: hoewel beleggen meer geld op kan leveren, loop je ook het risico een deel van je geld kwijt te raken. Hoe meer risico je neemt, hoe hoger het mogelijke rendement, maar ook hoe hoger het mogelijke verlies.

Wat zijn de mogelijkheden voor pensioenbeleggingen?

Als je wilt beleggen voor je (aanvullend) pensioen ligt het voor de hand om een lijfrenteverzekering af te sluiten. Hiermee kun je profiteren van mogelijke belastingvoordelen. Hoeveel je belastingvrij mag inleggen hangt af van je inkomen en hoeveel pensioen je dat jaar al hebt opgebouwd (je jaarruimte). Als je ook in vorige jaren minder pensioen hebt opgebouwd, mag je meer belastingvrij inleggen (je reserveringsruimte).

Bovendien wordt de belastingdruk een stuk lager nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt; hier kun je ook van profiteren met een lijfrenteverzekering. Een overzicht van de voordelen en nadelen van een lijfrenteverzekering vind je in ons artikel over lijfrenteverzekeringen.

Als je over onvoldoende jaarruimte beschikt of je geld niet tot je AOW-leeftijd wilt vastzetten, kun je zelf voor je pensioen gaan beleggen. Als je zelf pensioen opbouwt, valt je vermogen in Box 3 van de belastingaangifte. Kom je boven het vrijgestelde bedrag uit (voor fiscaal jaar 2021 vastgesteld op € 50.000, voor fiscale partners het dubbele), dan moet je vermogensbelasting gaan betalen.

Omdat de Nederlandse overheid groene investeringen wil stimuleren, kun je met groen beleggen ook een belastingvoordeel krijgen. Voor fiscaal jaar 2021 zijn groene beleggingen zijn tot een maximum van € 60.429 vrijgesteld. Het dubbele, € 120.858, geldt voor fiscale partners. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden die je op de website van de belastingdienst na kunt lezen.

Hoe bouw je zelf pensioen op door beleggen?

Voordat je begint met beleggen is het slim om een weloverwogen beleggingsplan op te stellen. Bepaal eerst hoeveel geld je periodiek opzij wilt zetten of welk bedrag je in een keer wilt beleggen. Doe dit alleen met geld dat je echt voor langere tijd kunt missen en zorg ervoor dat je altijd een financiële buffer aanhoudt voor onverwachte uitgaven.

Pensioenbeleggen doe je voor de lange termijn: je wilt een aantrekkelijk rendement behalen maar geen enorm hoge risico’s lopen. Als je zelf niets van beleggen af weet kun je het ook laten doen. Dan laat je experts je beleggingsportefeuille beheren. Hier zijn dan wel weer hogere kosten aan verbonden, die je rendement op de lange termijn flink kunnen drukken.

Als je zelf je beleggingsplan opstelt, ga dan zeker niet over één nacht ijs. Zorg voor een goede spreiding in je beleggingsportfolio. Individuele aandelen kunnen enorm in waarde schommelen. Beleg in verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, ETF’s etcetera. Als je kiest voor ETF’s kun je bijvoorbeeld de risico’s over verschillende sectoren, regio’s of markten beter spreiden. 

Door gefaseerd te beginnen met beleggen – investeer bijvoorbeeld per maand of per kwartaal een bepaald bedrag – kun je de risico’s ook beter spreiden over de tijd. Je wordt minder afhankelijk van de aankoopprijzen op één moment. Bij beleggen is het ook heel belangrijk geen overhaaste beslissingen te nemen en je hoofd koel te houden; ook als de prijzen op een bepaald moment sterk dalen.

Als je je beleggingsplan opstelt, bijvoorbeeld in overleg met je beleggingsadviseur, kun je ook rekening houden met je pensioendatum en het risico afbouwen als je pensioendatum dichterbij komt.

Zorg er daarnaast ook altijd voor dat je in je beleggingsportfolio rentedragende beleggingen opneemt om risicovollere beleggingen, zoals aandelen, beter op te kunnen vangen. Dit kan bijvoorbeeld een depositospaarrekening zijn waarbij je je geld voor een bepaalde tijd vastzet en een vaste, afgesproken rente krijgt. Wil je een aantrekkelijke rente? Kijk dan eens naar depositosparen in het buitenland. Via Raisin is sparen in het buitenland geheel gratis en gemakkelijk: het is binnen enkele minuten geregeld. Zo heb je heel snel veilig toegang tot een aantrekkelijke spaarrekening waarmee je je beleggingsportfolio beter kunt balanceren.

Beleggen voor je pensioen – samengevat

Beleggen voor je pensioen kan op verschillende manieren en kan op dit moment aantrekkelijker zijn dan sparen omdat het een hoger rendement op kan leveren. Je kunt een lijfrenteverzekering afsluiten en zo genieten van belastingvoordelen. Maar je kunt er ook voor kiezen zelf te beleggen voor je pensioen: stel dan altijd een weloverwogen beleggingsplan op en houd in je achterhoofd dat beleggen altijd met risico’s gepaard gaat.