Normaal gesproken lees je één keer per maand een artikel over de inflatie, inflatiezorgen of het ECB-beleid. Nu kun je de krant niet openslaan of nieuwe berichten over recordinflaties komen je tegemoet. Aan de hand van de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen we alvast stellen dat de inflatie in november ongekend hoog uitpakt, waarschijnlijk flink boven de vijf procent.

Wat was inflatie ook alweer?

Door inflatie wordt alles gemiddeld duurder. Om de inflatie te berekenen gebruikt het CBS een boodschappenmandje, waarin naast producten ook verschillende diensten zitten. Vervolgens wordt gekeken hoeveel duurder (of goedkoper) dit representatieve mandje is vergeleken met een andere periode. De cijfers van vorige maand hebben betrekking op het verschil tussen november 2020 en november 2021. Inflatiecijfers worden per maand vergeleken, om bijvoorbeeld seizoenseffecten op te vangen.

Wat betekent zo’n hoge inflatie voor de gemiddelde Nederlander?

De inflatie treft niet iedereen even hard. Zo worden huurders op de vrije markt doorgaans harder geraakt dan Nederlanders met een koopwoning. Iedereen krijgt te maken met hogere energieprijzen, behalve als je bijvoorbeeld zonnepanelen en een zeer goed geïsoleerd huis hebt.

Een gemiddeld Nederlands gezin heeft ongeveer een halve ton aan spaargeld op een spaarrekening staan. Dit levert nauwelijks nog wat op. Omdat de prijzen in november in twaalf maanden tijd 5,6% hoger geworden zijn, verliest het gemiddelde Nederlandse gezin zo’n 0,47%, of € 230, aan koopkracht op hun spaargeld in slechts één maand tijd.

Het geschatte modale netto-inkomen van een Nederlander bedraagt in 2021 rond de € 2300 per maand. De budgetplanners van het NIBUD raden je aan om ongeveer 10% van je inkomen opzij te zetten per maand. Oftewel, in dit gemiddelde geval, ook € 230.

In een gezin met één kostwinner en het gemiddelde spaartegoed op de bank, wordt direct duidelijk. Zelfs als je het advies van het NIBUD opvolgt, ga je er niets op vooruit in November. Zo raakt de inflatie ons allemaal hard en is het te hopen dat de situatie binnenkort bijtrekt. Anders blijft sparen, ook dankzij de nulrentes van de (groot)banken, een Sisyfusarbeid.