Het zal je niet ontgaan zijn dat de inflatie door blijft razen. Maar wist je ook al dat de hoge inflatie voornamelijk gedreven wordt door hogere prijzen voor elektriciteit en gas? Je kunt ervan uitgaan dat je in het komende jaar flink meer gaat betalen – behalve als je een contract met een vast tarief hebt natuurlijk. Dit geldt voor ongeveer de helft van de huishoudens.

Hoeveel duurder is gas en elektriciteit geworden?

Houd je vast: elektriciteit was in december 2021 meer dan 2 keer zo duur dan in december 2020. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat de tarieven vorig jaar bijzonder laag waren.

Als we de elektriciteitsprijzen van vorige december vergelijken met december 2019, komen we alsnog uit op een flinke stijging van maar liefst 25%. De elektriciteitsprijzen waren daarnaast nog nooit zo hoog als nu.

Ook de gasprijzen rijzen de pan uit. De stijging in december 2021 ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder bedroeg maar liefst 66,5%. Maar de prijzen voor gas waren afgelopen jaar helemaal niet zo laag. Vergelijken we de prijzen van gas nu met de prijzen van 2019, dan komen we uit op een exorbitante stijging van 68%.

In de onderstaande tabel vind je de relatieve gas- en elektriciteitsprijzen van de afgelopen vijf decembers, met 2017 als referentiepunt (100):

 Gas [stijging t.o.v. het voorgaande jaar]Elektriciteit [stijging t.o.v. het voorgaande jaar]
2017100100
2018119 [+19%]110 [10%]
2019130 [+9%]116 [5%]
202080 [-39%]120 [3%]
2021162 [+104%]200 [66%]

Bron: CBS Statline

Probleem van een variabel tarief of korte looptijd

Ongeveer de helft (44%) van de Nederlanders heeft een contract met een variabel GWL-tarief. Doorgaans worden deze tarieven twee keer per jaar aangepast aan de marktomstandigheden, op 1 januari en 1 juli. Als je een variabel tarief hebt, weet je waarschijnlijk al ongeveer waar je aan toe bent in de komende zes maanden – een verhoging van enkele tientjes tot honderden euro’s per maand.

Maar volgens de Energiemonitor 2021 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nog eens 17% van de consumenten een contract met een kortlopende termijn van slechts één jaar.

Ook deze groep krijgt binnenkort te maken met hogere tarieven. En moet eigenlijk nu alvast hierop inspelen door hun buffer te verhogen. Een gezonde buffer bedraagt immers minstens 3 maanden vaste lasten. En Gas/Water/Licht valt onder de vaste lasten.

Bij een maandelijkse verhoging van € 100 moet je buffer dus minstens met € 300 meegroeien. Als je een stukje verder in de toekomst kijkt, kan het zijn dat je financieel onder druk blijft staan in de komende periode. Vooral als de prijzen zo hoog blijven staan. Dan is het misschien verstandig om nog een beetje extra te sparen.

Onze tip? Spaar zes keer de extra maandelijkse lasten. Uiteindelijk zullen de hogere prijzen niet eeuwig aan kunnen houden. Op een gegeven moment zal de regering in moeten grijpen als de koopkracht van mensen te veel onder druk komt te staan. Maar dat kan nog een tijdje duren.