Afgelopen maandag hebben we geschreven over goede spaarvoornemens die jij om kunt zetten in 2022. Vandaag richten we de blik op onze landgenoten. Wat willen Nederlanders graag bereiken in 2022? Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, publiceert al een aantal jaar op rij een rapport over de goede financiële voornemens van Nederlanders. Hieronder een paar van de meest interessante inzichten.

Sparen en besparen blijven populair

Nederlanders zijn een echt spaarvolk. Lage spaarrentes en hoge inflaties lijken de spaarlust vooralsnog niet af te remmen. Iets meer dan een kwart van de Nederlanders geeft spontaan aan te willen gaan sparen in het komende jaar. Als ze de keuze hebben uit verschillende voornemens, geeft maar liefst 46% (2020: 43%) van de Nederlanders aan te willen sparen voor een buffer.

Aan de andere kant is ook besparen onverminderd populair. Van alle respondenten geeft 10% spontaan aan te willen besparen. Bij het kiezen uit verschillende onderwerpen, geeft maar liefst 38% aan minder onnodige uitgaven te willen doen. Ook aan zuiniger leven wordt grote waarde gehecht (36%). Ook hier identificeerde Wijzer in geldzaken een lichte toename ten opzichte van de afgelopen jaren.

Bijna iedereen merkt stijgende prijzen

Nog iets interessants uit het onderzoek: vrijwel alle Nederlanders hebben het gevoel dat het leven duurder wordt. Negen op de tien Nederlanders deelt de mening dat dit het geval is, en zes op de tien is zich hier zelfs zeker van.

Een groot deel van de (waargenomen) inflatie is te wijten aan de energiekosten. Bijna de helft van de Nederlanders gaat er dan ook van uit dat ze aan het eind van 2021 meer hebben betaald dan een jaar eerder.

Over energiekosten gesproken: veel Nederlanders zijn van plan om geld te besparen op hun energierekening. Maar liefst 38% van de ondervraagden geeft aan dat ze van plan zijn hun verbruik te verminderen om zo geld te besparen. Een even groot deel van de ondervraagden geeft aan te willen besparen op de boodschappen. Daarmee zijn dit de meest populaire bespaaropties voor Nederlanders.

Wordt het huishoudboekje de nieuwe sigaret?

Misschien hebben de klassieke goede voornemens hun beste tijd gehad. In een aantal jaar hebben we nauwelijks nog (ketting)rokers over. In plaats daarvan lijkt het erop dat we onze blik richten op onze huishoudboekjes. 

Maar liefst 68% van de ondervraagden gaf volgens het onderzoek aan financiële voornemens belangrijk te vinden. In 2019 was dit nog 60%. Ook vinden meer en meer Nederlanders het essentieel om een gezonde buffer te hebben. Heeft de coronacrisis oude zekerheden ontwricht en mensen bewust gemaakt van financiële risico’s die altijd op de loer kunnen liggen?

Ook leuk om op te merken: uiteindelijk vinden we dat het, vanuit financieel oogpunt, allemaal zo slecht nog niet gaat met ons. Slechts 14% van de Nederlanders is het (helemaal) niet eens met de stelling ‘In vergelijking met anderen gaat het financieel gezien goed met mij’. Bijna de helft is het hier wel mee eens, maar slechts een op de negen respondenten volmondig. Ook dat past dan weer bij onze bescheiden aard.

Lees het hele rapport hier.