Terwijl Nederland probeert de energie op te brengen om een nieuwe lockdown te doorstaan, kijken wij op deze derde maandag van december terug naar de belangrijkste belastingwijzigingen voor spaarders in 2021. Wat is er allemaal geopperd en wat werd er uiteindelijk doorgevoerd? Wat voor uitwerkingen hebben de verschillende wijzigingen voor spaarders en wat kunnen we in de komende jaren gaan verwachten? We beginnen met de daadwerkelijk doorgevoerde veranderingen in Box 3.

2021 bracht voordelen voor kleine spaarders en beleggers

Waarom is er in de afgelopen jaren zoveel ophef geweest over het fictief rendement? Vooral omdat spaarders die niet het risico van beleggen aan willen gaan het bijzonder oneerlijk vinden dat ze niet alleen bestraft worden met nulrentes en zelfs negatieve rentes maar ook met een spaartaks. En daar zit wat in.

Daarom besloot de Belastingdienst het heffingsvrij vermogen flink te verhogen voor fiscaal jaar 2021. Hierdoor gaat iedereen over 2021 een stuk minder betalen. Tot een vermogen tot € 50.000, of € 100.000 voor fiscale partners, betaal je zelfs helemaal niets als je aangifte doet in 2022. Deze wijzigingen hebben echter nog niet het gewenste effect kunnen brengen. De discussie over de vermogensrendementsheffing woedde in 2021 onverminderd voor.

Het nieuwe kabinet Rutte IV heeft aangekondigd het forfaitair rendement los te gaan laten. Vanaf 2025 wordt dan het daadwerkelijk behaalde rendement belast. Daarnaast liggen er plannen klaar om het heffingsvrij vermogen te verhogen naar € 80.000. Dat zal voor het merendeel van de Nederlandse huishoudens effectief neerkomen op een afschaffing van de spaartaks.

Eigen woning naar Box 3 in 2022?

Alsmaar stijgende woningprijzen hebben de discussie over het verplaatsen van een eigen woning naar Box 3 op doen laaien. Er is een gevaarlijke cocktail ontstaan die de huizenprijzen omhoogdrijven. Naast de lage rentes, en dus lage hypotheeklasten, zijn hier ook de belastingvoordelen voor huiseigenaren, in de vorm van de hypotheekrenteaftrek, en de belastingvrije jubelton te noemen.

Na een discussie die het hele jaar geduurd heeft, besluit de politiek nu slechts gedeeltelijk in te grijpen. De belastingvrije schenking van iets meer dan één ton voor het aanschaffen van een eigen woning wordt in 2024 afgeschaft. De verplaatsing van een eigen woning naar Box 3 is voorlopig van de baan.

Wat zou een verplaatsing van de eigen woning naar Box 3 brengen? Directe belasting van de overwaarde op een woning zonder belastingvoordelen in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Maar ook geen bijtelling meer in de vorm van eigenwoningforfait.

Vooruitblik naar 2022

Afgelopen Prinsjesdag zijn vrijwel geen belangrijke veranderingen aangekondigd aan het fiscale stelsel. Enkel kleine verlagingen aan de fictieve rendementen op spaargeld (voor het eerst negatief) en beleggingen. En aanpassingen aan de inflatie van de schijfbedrag en het heffingsvrij vermogen.

Voor fiscaal jaar 2022 verandert dus nog niet zo veel. En de aangekondigde grote hervormingen zullen nog een paar jaar in beslag nemen. Voordelig is dat kleine vermogens vanwege de recente wijzigingen al vrijwel niet meer belast worden.