Wat is kredietwaardigheid (boniteit)?

Hoogste spaarrente » Kennisbank » Wat is kredietwaardigheid (boniteit)?

Het woord ‘boniteit’ komt van het Latijnse woord ‘bonitas’. In het Nederlands betekent het ongeveer ‘goedheid’. In het Nederlands wordt boniteit gebruikt als synoniem voor kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid geeft aan in hoeverre een kredietnemer betalingsverplichtingen op tijd en volledig na kan en wil komen.

Jouw persoonlijke kredietwaardigheid is ontzettend belangrijk. Maar vaak bestaat er veel onzekerheid over wat boniteit nu precies is. Daarom lichten we in dit artikel de volgende punten toe:

Kredietwaardigheid – betekenis

Bij het beoordelen van de boniteit worden beschikbare economische gegevens gebruikt. Deze gegevens omvatten alles wat te maken heeft met het vermogen en dus de kredietwaardigheid. Bij particulieren kun je denken aan het inkomen, banktegoeden, vermogen (zoals onroerend goed) en kredieten die een persoon in het verleden genomen heeft.

Ook de bereidwilligheid om te betalen is hierbij belangrijk. Als je een negatieve BKR-registratie (Bureau Krediet Registratie) hebt – bijvoorbeeld omdat je bepaalde vorderingen ondanks meerdere herinneringen niet betaald hebt – wordt dit ook allemaal meegenomen. 

Al dit soort gegevens worden verzameld en het algemene beeld hiervan vormt de basis van de kredietwaardigheid van een persoon: de boniteit. Hoe hoger de kredietrating, hoe beter.

Gevolgen van een kredietwaardigheidscheck

Een gezonde boniteit is zeer belangrijk – voor zowel particulieren als bedrijven. Want banken verlenen in beginsel alleen kredieten aan klanten die het geleende geld ook terug kunnen en gaan betalen. Bij een slechte kredietwaardigheid zal geen enkele financiële instantie bereid zijn om een lening te verstrekken.

Maar de kredietwaardigheid heeft niet alleen invloed op de beslissing of een leencontract wel of niet geaccepteerd wordt. De boniteit bepaalt ook voor een groot deel de rente die uiteindelijk over het geleende geld betaald moet worden.

In andere woorden: de rente wordt aangepast aan de boniteit van de kredietnemer. Hoe slechter de kredietwaardigheid, hoe hoger het risico dat de kredietnemer zijn of haar terugbetaalverplichtingen niet na kan komen. Hier wordt de rente op aangepast. Als kredietverleners een hoger risico aan moeten gaan, willen ze hier ook voor beloond worden.

Hoe wordt de kredietwaardigheid gecheckt?

De kredietwaardigheidscontrole is heel belangrijk bij het afsluiten van een leenovereenkomst. De check laat zien hoe waarschijnlijk het is dat een kredietnemer de lening ook terugbetaalt. Dit is net zo belangrijk bij particulieren als het is bij kredieten voor bedrijven. Als er problemen zijn bij de kredietwaardigheidscheck, kan dit uiteindelijk het voortbestaan van een heel bedrijf in gevaar brengen.

Bij een boniteitscheck worden verschillende factoren meegewogen om uiteindelijk een kredietwaardigheidtoets door te kunnen voeren:

  • Kredietregistratiebureaus zoals de BKR worden gevraagd om relevante kredietgegevens van de kredietnemer
  • Voorgaande ervaringen die een instelling al heeft met de kredietnemer als klant
  • Het analyseren van indicatoren zoals omzet, winst en de schuldratio (vooral relevant bij bedrijven)
  • Het overleggen van een arbeidsovereenkomst. Hiermee kan een particuliere kredietnemer aantonen dat hij of zij een regelmatig en vast inkomen ontvangt
  • Het overleggen van garanties (zoals een garantstelling, onroerend goed of effecten)

Kan ik mijn kredietwaardigheid verbeteren?

Ja! Iedereen kan zijn of haar kredietwaardigheid verbeteren. Maar veel kredietwaardigheidscriteria kun je niet op de korte termijn verbeteren om zodoende een lening op te kunnen nemen of betere voorwaarden te ontvangen. Daarom is het zinvol om je boniteit duurzaam te verbeteren.

Het is bijvoorbeeld verstandig om allereerst een uittreksel op te vragen bij Stichting BKR. Zo kun je nalopen of hier valse gegevens in staan. Als er fouten in je registratie staan, kun je de BKR verzoeken om deze te corrigeren.

Een andere tip om je kredietwaardigheid te verbeteren, is altijd je betalingen tijdig na te komen. Dit omvat ook alle schulden die je in het verleden gemaakt hebt.

Als je nog openstaande kredieten hebt, is het een goed idee om deze zo snel mogelijk af te betalen. Ook deze schulden worden namelijk genoemd op je BKR-uittreksel. Zodra je kredieten volledig afbetaald hebt, worden ze na een periode van vijf jaar verwijderd uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Kredietwaardigheid samengevat

Jouw persoonlijke kredietwaardigheid is van groot belang: het bepaalt of je een lening kunt krijgen en hoe hoog de rente op je lening is. Bij een kredietwaardigheidstoets speelt vooral de Stichting BKR en het Centraal Krediet Informatiesysteem een grote rol. Je kunt zelf je boniteit verbeteren door tijdig te betalen en je schulden af te lossen.