Kennisbank

Hoogste spaarrente » Kennisbank

Witwassen is een financieel misdrijf. En ook al lijkt witwassen een ver-van-je-bed-show, zelfs particulieren moeten goed oppassen dat ze zich niet strafbaar maken.

Lees meer →

De liquiditeit is een kernbegrip in de economie. Bedrijven,en ook particulieren, kunnen liquide geld direct inzetten om aan bepaalde (lopende) verplichtingen te voldoen. Is een bedrijf of persoon niet meer liquide? Dan heeft dit serieuze gevolgen.

Lees meer →

Als we spreken van deflatie, bedoelen we hiermee het algemene, significante en chronische dalen van het prijsniveau van producten, goederen en diensten. Dit betekent doorgaans dat de prijsdaling niet alleen maar van toepassing is op bepaalde producten in het representatieve boodschappenmandje van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrijwel alle producten en diensten worden goedkoper. Deflatie is dus de tegenhanger van inflatie, een algemene prijsstijging.

Lees meer →

Als we over deviezen spreken, hebben we het normaal gesproken over tegoeden in een buitenlandse valuta. Of over waardepapieren met een onderliggende waarde in een buitenlandse valuta. Dat kunnen bijvoorbeeld aandelen uit Zwitserland zijn, aan de beurs in Zwitserse frank, of tegoed op een bankrekening dat in Amerikaanse dollar beheerd wordt.

Lees meer →

Iedereen weet dat door inflatie de prijzen stijgen. Gemiddeld ieder jaar zo’n 1,5 à 2 procent. Minder mensen zijn zich bewust van de grote invloed die inflatie heeft op waardeontwikkeling.

Lees meer →

Het woord ‘boniteit’ komt van het Latijnse woord ‘bonitas’. In het Nederlands betekent het ongeveer ‘goedheid’. In het Nederlands wordt boniteit gebruikt als synoniem voor kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid geeft aan in hoeverre een kredietnemer betalingsverplichtingen op tijd en volledig na kan en wil komen.

Lees meer →

De hoogte van de rente is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals de looptijd, beleggingsvorm en de bank. De rente volgt in grote lijnen de huidige officiële referentierentes van de Europese Centrale Bank (ECB).

Negatieve rentes zijn een nachtmerrie voor spaarders. Ze verliezen ieder jaar een bepaald percentage van hun spaargeld. Naast het verlies dat spaarders eigenlijk door inflatie en een mogelijke spaartaks lopen.

Lees meer →

Er zijn twee definities voor nominale rente. Bij spaarrekeningen of termijndeposito’s is het het daadwerkelijk afgesproken en ontvangen rentepercentage dat spaarders op hun spaartegoed ontvangen. Bij kredieten of leningen is de nominale rente het rentepercentage dat betaald moet worden. De nominale rente wordt doorgaans voor één jaar vastgesteld en kan vast of variabel zijn.

Lees meer →

Rentes zijn en blijven de hoeksteen van alle investeringsstrategieën. Spaarders weten namelijk dat ze een vast rendement ontvangen op hun geld en altijd bij het geld kunnen als ze het nodig hebben. Simpel gesteld, zorgen spaarrentes ervoor dat het geld van spaarders (investeerders) regelmatig groeit – zonder dat ze hier verder iets voor te hoeven doen.

Lees meer →