Wat is een DAX-indextracker?

De Deutscher Aktienindex, beter bekend als DAX, is het Duitse equivalent van de AEX. In de DAX-index worden de resultaten van de dertig (sinds september 2021, veertig) bedrijven met de grootste beurswaarde en de hoogste liquiditeit weergegeven.

Duitsland staat in de top 5 van wereldeconomieën en de Duitse economie is de grootste in de Europese Unie. Voor Nederlandse beleggers kan het daarom interessant zijn om eens over de grens te kijken. In dit artikel leggen we uit wat de voordelen en nadelen van DAX-ETF’s zijn.

Wat is de DAX index?

De DAX index is de belangrijkste Duitse beursindex en is net als de Nederlandse AEX index een gewogen index. Dit houdt in dat niet alle 40 bedrijven die in de index opgenomen zijn even zwaar meetellen. De samenstelling wordt jaarlijks bepaald aan de hand van marktkapitalisatie en handelsvolume. Een enkel bedrijf mag maximaal 10 procent van de DAX uitmaken.

Net als bij de AEX index, wegen sommige sectoren zwaarder in de DAX dan andere. In de DAX zijn veel bedrijven uit de auto- en chemiesector opgenomen. Gaat het slechter in deze sectoren, kunnen zij de richting van de DAX sturen.

Op 20 september 2021 zijn er 10 bedrijven aan de DAX toegevoegd. Een van de redenen hiervoor was het boekhoudschandaal met de financiële dienstverlener Wirecard. Onder andere door strengere toelatingsregels zal dit voor meer diversiteit en stabiliteit in de DAX moeten zorgen. 

Een belangrijk verschil tussen de DAX en de AEX is dat de koersontwikkeling van de DAX inclusief dividend is. Dit is bij de AEX niet het geval. Doordat dividendbetalingen van bedrijven aan aandeelhouders worden meegenomen, stijgt de DAX index sneller dan de AEX index. 

Dit betekent natuurlijk niet, dat de koersen van DAX-trackers per definitie sneller stijgen dan die van AEX-trackers – het dividend wordt uitgekeerd aan het fonds.

Wat zijn de voordelen en nadelen van DAX-ETF’s?

Een DAX-ETF volgt de DAX zo nauwkeurig mogelijk. Er zijn meerdere indextrackers die de DAX volgen. Sommige trackers keren het dividend direct uit (uitkerend), andere beleggen het dividend opnieuw (herbeleggend). 

Net als bij andere ETF’s, zijn de beheerskosten van DAX-ETF’s relatief laag. Met een DAX-ETF loop je bovendien geen directe valutarisico’s doordat de aandelen aan de DAX in euro verhandeld worden.

De DAX is een grote index met een aardige risicospreiding, die op de (zeer) lange termijn een stabiel rendement kan bieden.

Maar net als bij andere nationale indexen kan de DAX snel in waarde afnemen als het economisch tegenzit. Ook al staat de Duitse economie bekend als stabiel, wereldwijde crises, zoals de krediet- en coronacrisis, hebben wel degelijk invloed op de DAX. Je kunt dus in korte tijd veel geld verliezen.

Daarnaast kun je bij het beleggen in buitenlandse ETF’s te maken krijgen met een zogenaamd dividendlek. De Duitse belastingdienst houdt dividendbelasting in, als bronbelasting. Dit moet je vervolgens terugvragen. Met name voor kleine beleggers kan dit ingewikkeld zijn.

Wat is het rendement van de DAX index?

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het jaarlijkse rendement van de DAX index van de afgelopen 10 jaar.

JaarJaarlijks rendement
2011–14,69%
201229,06%
201325,48%
20142,65%
20159,56%
20166,87%
201712,51%
2018–18,26%
201925,12%
20203,55%

Hoe kun je je beleggingen spreiden?

Voorspellen is lastig. Ook al zijn er meer bedrijven aan de DAX toegevoegd, waardoor de DAX stabieler en diverser moet worden, is lastig te zeggen hoe de koers zich zal ontwikkelen. Zorg er daarom voor dat je in je beleggingsportfolio, naast risicovollere ETF’s, ook rentedragende beleggingen met een vast rendement opneemt.

Depositorekeningen zijn een veilig alternatief om een vast rendement te bereiken. Je ontvangt een vaste rente gedurende een vaste looptijd. Raisin werkt samen met partnerbanken uit de gehele EU waar je een hogere rente ontvangt dan bij de Nederlandse grootbanken.

Alle tegoeden tot € 100.000 (of het equivalent in de lokale valuta) per rekeninghouder en bank vallen daarnaast onder een depositogarantiestelsel van het EU-land waarin de bank gevestigd is.

Samengevat – DAX-trackers

Met ETF’s kun je gespreid in een index beleggen. DAX-ETF’s (DAX-indextrackers) volgen de belangrijkste Duitse beursindex. De DAX is een grote index met een aardige risicospreiding, die op de (zeer) lange termijn een stabiel rendement kan bieden. 

Maar let wel op: bij economische tegenslag kan de waarde snel dalen en kun je een (deel van) je geld verliezen. Zorg dus altijd voor een gebalanceerde beleggingsportefeuille waarin je risicovolle beleggingen combineert met rentedragende beleggingen.