Wat zijn AEX-indextrackers?

Hoogste spaarrente » Investeren » ETF » AEX-tracker

ETF’s (Exchange Traded Funds) zijn beleggingsfondsen die aan de beurs verhandeld worden waarmee je gespreid kunt beleggen in een index. ETF’s worden ook wel indextrackers genoemd.

Een AEX-indextracker volgt de Amsterdamse beurs en is voor veel Nederlandse beleggers een voor de hand liggende keus. Maar is dit wel zo logisch? Er zijn immers heel veel verschillende ETF’s waar je uit kunt kiezen. In dit artikel gaan we in op de voordelen en nadelen van een AEX-tracker.

Wat is de AEX index?

De AEX index geeft de gemiddelde koersontwikkeling weer van de 25 bedrijven met de  hoogste beurswaarde op de Amsterdamse effectenbeurs. De AEX is een gewogen index: niet alle aandelen tellen even zwaar mee.

De wegingsfactor in de index wordt bepaald aan de hand van het aantal aandelen dat vrij verhandelbaar is, vermenigvuldigd met de koers. De weging in de index wordt elk jaar opnieuw bepaald.

Door op deze manier de wegingsfactor te berekenen, bepalen slechts vijf bedrijven al meer dan 50 procent van de totale AEX. Bij de jaarlijkse samenstelling van de AEX index, mag het gewicht van een enkel bedrijf maximaal 15 procent zijn. 

De koers van de AEX wordt vaak gezien als graadmeter voor de gehele Nederlandse economie. Onder andere door de bovengenoemde reden is dit dus niet helemaal correct. Bovendien zijn niet alle bedrijfssectoren even goed vertegenwoordigd in de AEX index. In 2021 zijn bijvoorbeeld techbedrijven met maar liefst zo’n 30 procent vertegenwoordigd.

In tegenstelling tot andere beursindexen, zoals bijvoorbeeld de Duitse DAX, houdt de AEX index geen rekening met dividenduitkeringen. Hierdoor stijgt de koers van de AEX minder snel dan andere indexen.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een AEX-tracker?

Een AEX indextracker – of een AEX ETF – volgt de koers van de AEX index zo nauwkeurig mogelijk. Stijgt de AEX index, dan stijgt de waarde van de ETF. Daalt de waarde van de index, dan daalt ook de waarde van de ETF.

Om een ETF te kunnen kopen, moet je toegang krijgen tot de beurs via je bank of een broker. Verschillende grote aanbieders van ETF’s bieden AEX-trackers aan. Zo biedt iShares bijvoorbeeld de iShares AEX UCITS ETF aan en VanEck de VanEck Vectors AEX UCITS ETF.

Een voordeel van AEX-trackers – net als van andere ETF’s – is de risicospreiding. Door te beleggen in een AEX-tracker, spreid je je belegging automatisch over de aandelen van 25 verschillende bedrijven. Dit betekent niet dat je met ETF’s de risico’s van beleggen volledig wegneemt; je kunt nog steeds (een deel van) je geld kwijtraken. 

Met AEX-trackers loop je geen directe valutarisico’s. Omdat de aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs in euro genoteerd zijn, hoef je voor de verkoop geen andere valuta in te wisselen voor euro’s. Dit betekent niet dat valutaschommelingen geen invloed hebben; alle Nederlandse bedrijven in de AEX zijn wereldwijd actief. Een sterke euro kan slecht zijn voor de prestaties van exportgeoriënteerde bedrijven.

Een bijkomend voordeel van een AEX-tracker is dat het bij een volledig Nederlands beleggingsproduct makkelijker is om de dividendbelasting terug te vragen. Dit kan dan weer voor een hoger rendement zorgen.

Een van de nadelen van een AEX-tracker, en van alle nationale trackers, is dat de prestatie sterk samenhangt met de economische situatie van het betreffende land. In dit geval Nederland. Risicospreiding over verschillende nationale markten kan dus verstandig zijn.

Uit de cijfers uit het verleden blijkt dat de AEX index sterk kan schommelen. En daarmee dus ook de waarde van de AEX-trackers. Je kunt dus behoorlijk wat van je ingelegde geld verliezen in een korte periode.

Zo noteerde de AEX index in februari 2020 nog boven de 600 punten maar zakte de index in maart 2020 door de coronamaatregelen onder de 400 punten. Op het moment van schrijven (september 2021) is de trend weer positief maar desondanks blijft de AEX index sterk volatiel.

Wat is het rendement van de AEX index?

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het jaarlijkse rendement van de AEX index van de afgelopen 10 jaar.

JaarJaarlijks rendement
2011–12%
201210%
201317%
20146%
20154%
20169%
201713%
2018–10%
201924%
20203%

Hoe zorg je voor risicospreiding in je beleggingsportfolio?

Zorg dus altijd dat je naast je beleggingen met een hoger risico ook rentedragende beleggingen opneemt in je beleggingsportfolio. Hiermee vang je de volatiliteit van risicovollere beleggingen beter op en spreid je de risico’s.

Met een termijndeposito in je beleggingsportfolio zet je een gedeelte van je geld voor een bepaalde termijn vast. In Nederland ontvang je niet veel rente meer op je spaargeld. Via een beleggingsplatform, zoals Raisin, kun je jouw geld onderbrengen bij verschillende partnerbanken in de EU waar je nog wel een aantrekkelijke rente over je geld ontvangt.

Bovendien vallen deze rekeningen onder het depositogarantiestelsel van het desbetreffende EU-land waarin de bank gevestigd is. Mocht de bank omvallen, is je inleg tot € 100.000 per klant per bank gedekt.

AEX-trackers – samengevat

Een AEX-indextracker volgt de ontwikkelingen op de Amsterdamse effectenbeurs. Een groot voordeel van AEX trackers is dat je direct je risico’s spreidt doordat in de AEX index 25 verschillende bedrijven opgenomen zijn. Toch blijft beleggen altijd een risico. Stel daarom een weloverwogen en gebalanceerd beleggingsprofiel op.