Verjaringstermijn schulden

De verjaringstermijn voor verschillende schulden?

Hoogste spaarrente » Geld lenen » Verjaringstermijn schulden

Schulden blijven niet eeuwig openstaan. Een schuld kan vereffend worden, kwijtgescholden worden of ook verjaren. In dit laatste geval vervalt de verplichting om te betalen van de schuldenaar en kan een schuld niet meer opgeëist worden.

Maar schulden verjaren pas na twintig jaar. Of na een bepaald aantal jaren sinds de laatste wettelijk bindende herinnering verstuurd is. Er zijn verschillende wettelijke verjaringstermijnen voor verschillende schulden. Lees op deze pagina alles over:

Wanneer verjaart een schuld?

Schulden verjaren niet zomaar na een bepaalde periode. Dat zou ook raar zijn – je hoeft dan enkel lang genoeg niet te betalen voordat je niet meer aan je betalingsverplichting hoeft te voldoen.

Van verjaring is pas sprake zodra een bepaalde periode verstreken is ná de laatste herinnering. Een dergelijke aanmaning moet volgens de wet schriftelijk en ondubbelzinnig zijn. Oftewel, een duidelijke herinnering met duidelijke verwijzing naar de schuld en verplichting te betalen. Dit heet ‘stuiting’.

Wettelijk is de verjaringsperiode vastgesteld op maximaal 20 jaar. Onafhankelijk van of een boete wel of niet gestuit wordt. Na 20 jaar kan de schuldeiser dus geen geld meer invorderen, behalve als er een strafbaar feit voorligt.

Maar niet alle schulden verjaren pas na 20 jaar. Consumentenschulden verjaren bijvoorbeeld al na twee jaar zonder stuiting. In de praktijk zal het echter zelden voorkomen dat schulden verjaren – grote bedrijven hebben hele debiteurenafdelingen opgetuigd om precies dat te voorkomen. En ook de overheid regelt alles automatisch.

Maar stel dat dit niet alles goed werkt. Wanneer verjaren verschillende schulden dan?

Onderhandse lening
Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een directe lening tussen bijvoorbeeld vrienden of familieleden. Leg alles goed vast om onnodige strijd te voorkomen.

Lees meer →

Lening oversluiten
Lening oversluiten

Sluit bestaande leningen over om geld te besparen of een gemakkelijker overzicht van je leningen te krijgen. Vooral nu de rentes laag zijn, kan dit de moeite waard zijn!

Lees meer →

Lening aanvragen
Lening aanvragen

Geld lenen kost geld. Zorg ervoor dat je weet waar je aan toe bent voordat je schulden maakt. Maar hoe? Met onze tips voor het aanvragen van 'n lening!

Lees meer →

Wat zijn de verjaringstermijnen van verschillende schulden?

Wanneer verjaart welke soort schuld? In de tabel hieronder vind je een overzicht van verschillende schulden en verjaringstermijnen. Met voorbeelden van dergelijke schulden. Welke schulden verjaren na 5 jaar zonder stuiting, en welke verjaren nog sneller?

Soort schuldVerjaringstermijnVoorbeelden
ConsumptieschuldenVerjaren na 2 jaar zonder stuitingFacturen van bestellingen consumptiegoederen
Hypotheken, kredieten, leningenVerjaren na 5 jaar zonder stuitingHypotheek op een eigen woning of tweede woning, doorlopend krediet, persoonlijke lening
Fiscale schulden (binnenland)Verjaren na 5 jaar zonder stuitingNiet betaalde inkomstenbelastingen over inkomsten uit Nederland, dividendbelasting uit Nederland
Fiscale schulden (buitenland)Verjaren na 12 jaar zonder stuitingNiet betaalde inkomstenbelastingen over inkomsten uit het buitenland, buitenlandse dividendbelasting verschuldigd in Nederland
Schulden uit terugkerende (periodieke) betalingenVerjaren na 5 jaar zonder stuitingEnergierekeningen, huur, waterrekening, kopen op afbetaling
BoetesVerjaren na 5 jaar (zonder vonnis) of 20 jaar (met vonnis)Flitsboete, eenvoudige verkeersovertredingen
Onverschuldigde betalingenVerjaren na 5 jaar zonder stuiting vanaf het moment dat de schuldeiser zich hiervan bewust is, en zich bewust is van de identiteit van de ontvangerTe veel geld ontvangen, geld overgemaakt op een verkeerde bankrekening

Ook meer lezen over ETF’s?

ETF Risico
ETF risico

Heldere en gemakkelijke spreiding van je investeringsgeld over verschillende aandelen. Maar hoe zit het met de risico’s van ETF’s? Lees waar je goed op moet letten.

Lees meer →

ETF
ETF

Alles wat we geschreven hebben over ETF’s op één plek. Met links naar interessante artikelen over ETF’s kopen, AEX- en DAX-ETF’s, jouw persoonlijke risicoprofiel en meer

Lees meer →

ETF Portefeuille
ETF Portefeuille

Ook zonder diepgaande kennis van de beurs kun je een beleggingsplan samenstellen. Met ETF’s en andere investeringen. Lees hier hoe je jouw portfolio samenstelt!

Lees meer →

Wat zijn de gevolgen van verjaring?

In principe hoef je zodra een schuld verjaard is niets meer te doen. De schuld kan niet meer opgeëist worden en de verplichting van de schuldenaar om te betalen vervalt. Het enige waar je nog over na moet denken is een mogelijk registratie bij het BKR.

Na verjaring van de schuld en overeenkomstige melding hiervan van de schuldeiser aan het BKR, blijft een registratie nog vijf jaar staan. Dit betekent dat een verjaarde schuld nog voor geruime tijd problemen op kan blijven leveren.

Weigert de schuldeiser door te geven dat de schuld verjaard is? Dan kun je stappen ondernemen om je registratie bij het BKR te laten verwijderen. Hoe alles zit met het BKR, lees je in de onderstaande artikelen.

BKR registratie verwijderen
BKR registratie verwijderen

Lukt het niet om geld te lenen omdat je een BKR-codering hebt? Lees hier dan meer over de mogelijkheden om je BKR-registratie ongedaan te maken.

Lees meer →

Negatieve BKR
Negatieve BKR


Met een negatieve BKR-registratie kan geld lenen bij een bank of financiële dienstverlener erg lastig worden. Zijn er verder nog mogelijkheden?

Lees meer →

Geld lenen met BKR
Geld lenen met BKR


Een BKR-registratie hoeft niet per se negatief te zijn. Een BKR-codering is dit in de meeste gevallen wel. Lees hier meer over de verschillen.

Lees meer →

Kunnen onderhandse leningen ook verjaren?

Wat betreft verjaring, is er in beginsel geen verschil tussen onderhandse leningen en leningen tussen een leningnemer en een bank. De verjaringstermijn hangt af van wat er afgesproken is, maar is doorgaans vijf jaar zonder stuiting of twintig jaar in totaal.

Heb je periodieke betalingen afgesproken? Dan is de verjaringstermijn van iedere periodieke betaling vijf jaar. Heb je daarentegen afgesproken dat je ‘het geld wel terugkrijgt zodra de tegenpartij kan betalen’? Dan gaat de verjaringstermijn van vijf jaar officieel pas in zodra dit het geval is.

Verjaringstermijnen tussen vrienden en familieleden kunnen al snel ingewikkeld worden. Leg dus alles goed vast om conflicten over je onderhandse lening te voorkomen.

Samengevat – verjaring van schulden

Verschillende soorten schulden hebben verschillende verjaringstermijnen. Schulden verjaren na het verstrijken van een bepaalde periode zonder stuiting. Na stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw. Stuiting vereist een schriftelijke en ondubbelzinnige aanmaning. Na melding van verjaring blijft een schuld nog vijf jaar staan bij het Bureau Krediet Registratie.