Alle banken binnen de Europese Economische Ruimte vallen overeenkomstig de EU-richtlijnen 94/19/EG, 2009/14/EG, en 2014/49/EU onder het wettelijke depositogarantiestelsel (DGS) van hun land van herkomst. In het leeuwendeel van de lidstaten is uw spaargeld tot € 100.000 (of het equivalent daarvan in lokale valuta) verzekerd. In een aantal landen wordt de garantielimiet in lokale valuta uitgedrukt: in Zweden is de limiet bijvoorbeeld 950.000 Zweedse kronen. Elke bank is wettelijk verplicht u bij opening van een rekening en daarna jaarlijks over de details van het toepasselijke depositogarantiestelsel te informeren. Om te zorgen dat de garantiestelsels over voldoende reserves beschikken, zijn banken tevens verplicht jaarlijkse financiële bijdragen aan hun respectieve depositogarantiefondsen te leveren. Dit zorgt voor een vangnet dat een klant bij elke bank tot de garantielimiet teruggave garandeert.

Hoe zeker is mijn spaargeld gedekt?

Qua bescherming is het belangrijk om te letten op de bankvergunning van de betreffende bank waar u gaat sparen, niet (alleen) de handelsnaam. Het Nederlandse DGS verzekert bijvoorbeeld een ton per persoon per Nederlandse bankvergunning. Knab en Aegon bank vallen onder één bankvergunning, MoneYou en ABN Amro ook. Dit betekent dat deze banken qua depositogarantie bij elkaar horen: uw spaargeld bij Knab en Aegon Bank wordt opgeteld en het totaal is onderhevig aan de garantielimit van € 100.000. Zorg daarom dat u uw spaargeld spreid over diverse bankvergunningen.