Grondslag sparen en beleggen

 

Grondslag sparen & beleggen in 2021 & 2022

Hoogste spaarrente » Box 3 belasting » Grondslag sparen beleggen

Zoals je misschien wel weet, hanteert de Belastingdienst een fictief rendement op vermogen. Dit betekent ook dat er slechts één bedrag uiteindelijk bepaalt hoeveel belasting je gaat betalen in Box 3. En dit is de grondslag sparen en beleggen, die gelijkstaat aan al je vermogen in Box 3 met aftrek van de vrijstelling en schulden.

Allereerst leggen we je kort uit hoe de grondslag sparen en beleggen tot stand komt. Vervolgens verduidelijken we hoe de berekening in elkaar steekt voor de fiscale jaren 2021 en 2022. Zo weet je alvast waar je aan toe bent.

Wat is de grondslag sparen en beleggen?

De Belastingdienst hanteert de grondslag sparen en beleggen om de vermogensrendementsheffing vast te stellen. Dit wordt in de volksmond ook wel de spaartaks genoemd. Dit is een belasting op het rendement dat je behaalt op je vermogen. Of beter gezegd, op een aangenomen rendement dat je behaalt, want het daadwerkelijke rendement is niet belangrijk bij de berekening.

De grondslag is gedefinieerd als het belastbare Box 3-vermogen dat boven de vrijstelling uitkomt. Uiteindelijk wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast. Hierbij is er ook een verschil tussen sparen en beleggen; de Belastingdienst gaat uit van een hoger rendement op beleggingen dan op spaargeld.

Hoe wordt de grondslag sparen en beleggen berekend?

De grondslag sparen en beleggen wordt als volgt berekend:

 1. Eerst wordt al je vermogen in Box 3 bij elkaar opgeteld
 2. Vervolgens worden je schulden bij elkaar opgeteld
 3. Van deze schulden wordt de schuldendrempel afgetrokken
 4. Van het vermogen minus de resterende schuld wordt het heffingsvrij vermogen (vrijstelling) afgetrokken 

De grondslag in Box 3 is dus de som van al je vermogen minus de vrijstelling minus het deel van je schulden dat boven de schuldendrempel uitkomt.

Om de hoogte van de belasting vast te stellen, wordt vervolgens een schijvensysteem gehanteerd. In iedere schijf wordt een andere verhouding tussen spaargeld en beleggingsgeld aangenomen. Hoe meer vermogen je hebt, hoe hoger het aangenomen percentage beleggingen.

Wat is de grondslag sparen en beleggen in 2021?

In 2021 bereken je de grondslag sparen en beleggen als volgt:

 1. Tel al je vermogen in Box 3 bij elkaar op
 2. Tel al je schulden in Box 3 bij elkaar op en trek hier € 3200 vanaf. Vallen je schulden hier niet boven? Dan kun je geen schulden opgeven
 3. Van het overgebleven vermogen trek je de vrijstelling van € 50.000 af

Heb je een fiscale partner? Dan verdubbel je de bovenstaande schuldendrempel en vrijstelling.

Rekenvoorbeeld grondslag sparen en beleggen 2021

Jan heeft € 150.000 aan vermogen en € 5000 aan schulden. Hieronder laten we zien hoe de grondslag sparen en beleggen er in 2021 uitziet voor Jan, met en zonder fiscale partner:

Berekening grondslag zonder fiscale partner:
€ 150.000 - (€ 5000 - € 3200) - € 50.000 = € 98.200

Berekening grondslag met fiscale partner:
€ 150.000 - (€ 5000 - € 6400) - € 100.000 = € 50.000

Vanwege de fiscale partner kan Jan de schulden niet meer gebruiken om zijn grondslag te verlagen. Aan de andere kant, zorgt de veel hogere vrijstelling voor een aanzienlijk lager vermogen.

Wat is de grondslag sparen en beleggen in 2022?

Voor fiscaal jaar 2022 zijn er slechts kleine veranderingen bekendgemaakt als het gaat om de berekening van de grondslag. De schuldendrempel is niet gewijzigd. De vrijstelling is slechts aangepast aan de inflatie. Deze stijging van 1,3% levert een heffingsvrij vermogen van € 50.650 op, of € 101.300 voor fiscale partners.

Rekenvoorbeeld grondslag sparen en beleggen 2022

We nemen het bovenstaande voorbeeld van Jan en bekijken hoe hoog de grondslag nu is in 2022:

Berekening grondslag zonder fiscale partner:
€ 150.000 - (€ 5000 - € 3200) - € 50.650 = € 97.550

Berekening grondslag met fiscale partner:
€ 150.000 - (€ 5000 - € 6400) - € 101.300 = € 48.700

Hoeveel Box 3-belasting moet ik betalen?

De belastingdruk in Box 3 is afhankelijk van de grondslag sparen en beleggen, hoe hoog het aangenomen rendement op dat vermogen is en hoe zwaar dat rendement belast wordt. Om het fictieve rendement te berekenen, gebruikt de Belastingdienst een verdeling in schijven. Voor 2021 en 2022 ziet dit er als volgt uit:

Bedrag grondslag vanaf:
(fiscale partners, bedrag verdubbelen)
Bedrag grondslag tot:
(fiscale partners, bedrag verdubbelen)
Totale belastingdruk (rendement * 31%)
Schijf 1€ 02021: € 50.000
2022: € 50.650
2021: 0,589%
2022: 0,564%
Schijf 22021: € 50.000
2022: € 50.650
2021: € 950.000
2022: € 961.700
2021: 1,395%
2022: 1,354%
Schijf 32021: € 950.000
2022: € 961.700
Geen bovengrens2021: 1,764%
2022: 1,714%

Berekening belastingdruk Box 3 2021 en 2022

Laten we nogmaals Jan opvoeren. In de bovenstaande voorbeelden hebben we berekend dat hij de volgende grondslagen heeft:

 • 2021, zonder fiscale partner € 98.200
 • 2021, met fiscale partner € 50.000
 • 2022, zonder fiscale partner € 97.550
 • 2022, met fiscale partner € 48.700

Zo komen we uit op de volgende belastingdruk in de bovenstaande situaties.

 • 2021, zonder fiscale partner: (€ 50.000 * 0,589%) + (€ 48.200 * 1,395%) = € 966,89
 • 2021, met fiscale partner: (€ 50.000 * 0,589%) = € 294,50
 • 2022, zonder fiscale partner: (€ 50.650 * 0,564%) + (€ 46.900 * 1,354%) = € 920.69
 • 2022, met fiscale partner: (€ 48.700 * 0,564%) = € 286,84

Grondslag sparen en beleggen – samengevat

De grondslag sparen en beleggen is maatgevend voor het bepalen van de belasting in Box 3. De grondslag wordt berekend door al het vermogen bij elkaar op te tellen, hier de schulden die boven de schuldendrempel komen vanaf te trekken en hier wederom het heffingsvrij vermogen (vrijstelling) vanaf te trekken. Spaarders en beleggers gaan er in 2022 ietsjes op vooruit.