Groen beleggen met belastingvoordeel

Hoogste spaarrente » Box 3 belasting » Groen beleggen belastingvoordeel

De Nederlandse overheid wil groene investeringen graag stimuleren. Daarom kun je met groen beleggen een belastingvoordeel krijgen. Hoeveel voordeel dit oplevert, is afhankelijk van een aantal factoren waar we in dit artikel dieper op ingaan.

Wat is groen beleggen?

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzame energie of biologische landbouw zijn.

De begrippen groen beleggen en duurzaam beleggen worden vaak door elkaar gebruikt. Maar soms wordt groen beleggen als onderdeel van duurzaam beleggen gezien. Bij duurzaam beleggen gaat het dan niet alleen om milieubescherming maar onder andere ook om mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Voor bepaalde groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dit betekent dat je alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt.

Je ontvangt alleen belastingvoordeel op beleggingen in door de Belastingdienst erkende groenfondsen. Een volledige lijst van erkende groenfondsen vind je op de website van de Belastingdienst. Dit zijn de enige fondsen die voor individuele beleggers een belastingvoordeel opleveren. De totale groene (én duurzame) beleggingsmarkt is veel groter.

Wat zijn de belastingvoordelen van groen beleggen in 2021?

Groene beleggingen leveren op twee manieren belastingvoordeel op.Ten eerste zijn groene beleggingen vrijgesteld van vermogensbelasting. Je betaalt over het geld dat je belegt in groenprojecten geen belasting in Box 3 als de waarde van je groene beleggingen binnen de vrijstelling blijft.

In 2021 zijn groene beleggingen zijn tot een maximum van € 60.429 vrijgesteld. Het dubbele, € 120.858, geldt voor fiscale partners. Dit bedrag mag van het vermogen afgetrokken worden. 

Naast de vrijstelling heb je ook recht op extra heffingskorting. Deze heffingskorting is 0,7% van het vrijgestelde bedrag.

Afhankelijk van de omvang van je vermogen, kan je belastingvoordeel oplopen tot 2,46%. Hoe dit er in de praktijk uitziet laten we zien in onderstaand rekenvoorbeeld.

Belastingvoordeel op groen beleggen – hoe werkt het in de praktijk?

Ralf en Vincent zijn fiscale partners en ze hebben samen een vermogen van € 220.000. Over € 100.000 (2021) hoeven ze geen vermogensbelasting te betalen. Ze besluiten om € 120.000 groen te beleggen en zo maximaal te profiteren van de vrijstelling voor groene beleggingen.

Over de € 120.000 hadden ze eigenlijk (4,501% × € 120.000) × 31% = € 1674 aan vermogensbelasting moeten betalen. Door groen te beleggen, valt hun gehele vermogen onder de vrijstellingen in Box 3.

Naast deze € 1674 besparen ze ook 0,7% × € 120.000 = € 840 met de extra heffingskorting. Uiteindelijk levert de groene belegging dus € 2514, oftewel ongeveer 1,3%, op aan belastingbesparing.

Let wel op dat de vermogenspeildatum van de Belastingdienst 1 januari is. Met andere woorden, als je in 2021 in een groenfonds belegt, heb je hier pas bij de belastingaangifte van 2022 voordeel van.

Wat zijn alternatieven voor groen beleggen?

Hoewel het natuurlijk een mooie zaak is om te beleggen in een duurzame toekomst, zijn er – naast de doorgaans vrij hoge kosten voor groene beleggingsfondsen – nog andere nadelen verbonden aan belastingvrij groen beleggen.

Sommige groene fondsen behalen een lager gemiddeld rendement. Het risico (de volatiliteit) is bij deze fondsen wel ook een stuk lager dan bij veel andere fondsen. Maar vergeet niet dat, net als bij andere beleggingen, ook groen beleggen risico’s met zich mee kan brengen.

Zo vallen groene beleggingen bijvoorbeeld niet onder een depositogarantiestelsel. De tegoeden zijn niet gegarandeerd. Dit geldt ook voor beleggingsproducten die door banken aangeboden worden.

Daarnaast staan veel door de Belastingdienst erkende groenfondsen niet open voor nieuwe beleggers. Omdat de vraag hoog is en het investeringsvermogen beperkt, gaan deze fondsen snel weer dicht na een uitgifteperiode.

Zoek je een alternatieve rentedragende belegging? Bij het spaarplatform Raisin vind je spaarrekeningen en termijndeposito’s uit de gehele EU, samengebracht op één platform. Een aantrekkelijk rendement mét de veiligheid van een depositogarantiestelsel.

Daarnaast is sparen met Raisin helemaal gratis voor spaarders. Bekijk hier de mogelijkheden en kies voor een beleggingsprofiel dat bij jou past.

Groen beleggen met belastingvoordeel  – samengevat

Groen beleggen in door de Belastingdienst erkende groene beleggingsfondsen kan een aantrekkelijk belastingvoordeel opleveren. Bovendien lever je op die manier een bijdrage aan een duurzame toekomst. Naast de voordelen, kent groen beleggen ook nadelen, zoals bijvoorbeeld de hoge kosten, het lage rendement en de beperkte keuze. Ga dus niet over één nacht ijs en overweeg of groen beleggen in jouw beleggingsportefeuille past. Zodra de vrijstellingen voor groen beleggen voor 2022 bekend zijn, wordt de informatie op deze pagina geactualiseerd.

Hoogste spaarrente » Box 3 belasting » Groen beleggen belastingvoordeel

De Nederlandse overheid wil groene investeringen graag stimuleren. Daarom kun je met groen beleggen een belastingvoordeel krijgen. Hoeveel voordeel dit oplevert, is afhankelijk van een aantal factoren waar we in dit artikel dieper op ingaan.

Wat is groen beleggen?

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzame energie of biologische landbouw zijn.

De begrippen groen beleggen en duurzaam beleggen worden vaak door elkaar gebruikt. Maar soms wordt groen beleggen als onderdeel van duurzaam beleggen gezien. Bij duurzaam beleggen gaat het dan niet alleen om milieubescherming maar onder andere ook om mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Voor bepaalde groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dit betekent dat je alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt.

Je ontvangt alleen belastingvoordeel op beleggingen in door de Belastingdienst erkende groenfondsen. Een volledige lijst van erkende groenfondsen vind je op de website van de Belastingdienst. Dit zijn de enige fondsen die voor individuele beleggers een belastingvoordeel opleveren. De totale groene (én duurzame) beleggingsmarkt is veel groter.

Wat zijn de belastingvoordelen van groen beleggen in 2021?

Groene beleggingen leveren op twee manieren belastingvoordeel op.Ten eerste zijn groene beleggingen vrijgesteld van vermogensbelasting. Je betaalt over het geld dat je belegt in groenprojecten geen belasting in Box 3 als de waarde van je groene beleggingen binnen de vrijstelling blijft.

In 2021 zijn groene beleggingen zijn tot een maximum van € 60.429 vrijgesteld. Het dubbele, € 120.858, geldt voor fiscale partners. Dit bedrag mag van het vermogen afgetrokken worden. 

Naast de vrijstelling heb je ook recht op extra heffingskorting. Deze heffingskorting is 0,7% van het vrijgestelde bedrag.

Afhankelijk van de omvang van je vermogen, kan je belastingvoordeel oplopen tot 2,46%. Hoe dit er in de praktijk uitziet laten we zien in onderstaand rekenvoorbeeld.

Belastingvoordeel op groen beleggen – hoe werkt het in de praktijk?

Ralf en Vincent zijn fiscale partners en ze hebben samen een vermogen van € 220.000. Over € 100.000 (2021) hoeven ze geen vermogensbelasting te betalen. Ze besluiten om € 120.000 groen te beleggen en zo maximaal te profiteren van de vrijstelling voor groene beleggingen.

Over de € 120.000 hadden ze eigenlijk (4,501% × € 120.000) × 31% = € 1674 aan vermogensbelasting moeten betalen. Door groen te beleggen, valt hun gehele vermogen onder de vrijstellingen in Box 3.

Naast deze € 1674 besparen ze ook 0,7% × € 120.000 = € 840 met de extra heffingskorting. Uiteindelijk levert de groene belegging dus € 2514, oftewel ongeveer 1,3%, op aan belastingbesparing.

Let wel op dat de vermogenspeildatum van de Belastingdienst 1 januari is. Met andere woorden, als je in 2021 in een groenfonds belegt, heb je hier pas bij de belastingaangifte van 2022 voordeel van.

Wat zijn alternatieven voor groen beleggen?

Hoewel het natuurlijk een mooie zaak is om te beleggen in een duurzame toekomst, zijn er – naast de doorgaans vrij hoge kosten voor groene beleggingsfondsen – nog andere nadelen verbonden aan belastingvrij groen beleggen.

Sommige groene fondsen behalen een lager gemiddeld rendement. Het risico (de volatiliteit) is bij deze fondsen wel ook een stuk lager dan bij veel andere fondsen. Maar vergeet niet dat, net als bij andere beleggingen, ook groen beleggen risico’s met zich mee kan brengen.

Zo vallen groene beleggingen bijvoorbeeld niet onder een depositogarantiestelsel. De tegoeden zijn niet gegarandeerd. Dit geldt ook voor beleggingsproducten die door banken aangeboden worden.

Daarnaast staan veel door de Belastingdienst erkende groenfondsen niet open voor nieuwe beleggers. Omdat de vraag hoog is en het investeringsvermogen beperkt, gaan deze fondsen snel weer dicht na een uitgifteperiode.

Zoek je een alternatieve rentedragende belegging? Bij het spaarplatform Raisin vind je spaarrekeningen en termijndeposito’s uit de gehele EU, samengebracht op één platform. Een aantrekkelijk rendement mét de veiligheid van een depositogarantiestelsel.

Daarnaast is sparen met Raisin helemaal gratis voor spaarders. Bekijk hier de mogelijkheden en kies voor een beleggingsprofiel dat bij jou past.

Groen beleggen met belastingvoordeel  – samengevat

Groen beleggen in door de Belastingdienst erkende groene beleggingsfondsen kan een aantrekkelijk belastingvoordeel opleveren. Bovendien lever je op die manier een bijdrage aan een duurzame toekomst. Naast de voordelen, kent groen beleggen ook nadelen, zoals bijvoorbeeld de hoge kosten, het lage rendement en de beperkte keuze. Ga dus niet over één nacht ijs en overweeg of groen beleggen in jouw beleggingsportefeuille past. Zodra de vrijstellingen voor groen beleggen voor 2022 bekend zijn, wordt de informatie op deze pagina geactualiseerd.